O Chir Clinic s.r.o.

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Sme moderná súkromná chirurgická ambulancia s progresívnou liečbou ulcusov, varixov, komplexnej liečby cievneho systému, drobných chirurgickým výkonov, liečbe ochorení pohybového aparátu a ochorenia konečníka pod záštitou Prof. MUDr. Labaša, CSc.

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. (22. apríl 1949, Viedeň) je dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od februára 2007, ktorú v rokoch 1967 – 1973 aj vyštudoval. V roku 1981 absolvoval II. atestáciu v odbore chirurgia a v roku 1982 získal titul kandidát lekárskych vied. Do roku 1984 pracoval na I. chirurgickej klinike v Bratislave ako sekundárny lekár.

V rokoch 1984 – 1992 pôsobil na pozícii experta vo funkcii chirurg – konzultant na Malte. Počas tohto obdobia prednášal, skúšal a prakticky viedol výuku medikov na Maltskej univerzite. Po návrate na Slovensko pôsobil ako odborný asistent vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Absolvoval pobyty na špičkových pracoviskách v Mníchove, Prahe, Birminghame, Jeruzaleme, Viedni, Grazi a Berlíne. Prednášal na rôznych odborných podujatiach v Tokiu, Tel-Avive, Cypre, Aténach, Ríme, Lyone a iných.

Ocenený za najlepšiu prednášku bol nielen na angiologickom kongrese na Cypre, ale aj na chirurgickom kongrese na Malte v roku 2004. Ocenenie si takisto prebral aj na svetovom angiologickom kongrese v Tokiu. V roku 2000 habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na vedeckú hodnosť Docent chirurgie.

Je autorom viac ako 250 vedeckých prác, pričom odprednášal stovky odborných prednášok z chirurgie.

Kontaktujte nás