Služby chirurgickej ambulancie

Ochorenia cievneho systému

Cievne ochorenia rozdeľujeme na ochorenia žíl a tepien. Najčastejším ochorením postihujúcim žilové riečisko sú kŕčové žily resp. varixy. Varixy predstavujú pri nesprávnej liečbe riziko vzniku tzv. vredu predkolenia často krát s trvalými následkami. Ďalším ochorením postihujúcim žily je trombóza žíl resp. vznik krvnej zrazeniny v žile, ktorá sa prejavuje opúchaním dolnej končatiny a bolestivosťou. Trombóza ohrozuje pacienta embóliou do pľúc s rizikom úmrtia v prípade, že sa krvná zrazenina zo žily uvoľní.

Medzi ochorenia tepenného systému zaraďujeme aterosklerózu spôsobujúcu zúženie cievy s rozličnými príznakmi. V prípade, že postihne krčné cievy vzniká riziko cievnej mozgovej príhody. Ak dôjde k postihnutiu ciev dolných končatín ochorenie sa prejavuje ponámahovými bolesťami dolných končatín a pacienta ohrozuje rizikom amputácie končatiny v prípade, že dôjde k úplnému uzáveru cievy, pričom medzi rizikové skupiny zaraďujeme pacientov s cukrovkou a fajčiarov.

Špecializujeme sa na diagnostiku a liečbu ochorenia žíl - metličiek, opuchov dolných končatín (lymfedémov), vredov predkolenia (ulcus cruris) a žilovej trombózy. Komplexné klinické vyšetrenie spočíva v USG duplexnej ultrasonografii dolných končatín, diagnostikou ochorenia a následným poskytnutím poradenstva o viacerých možnostiach liečby, realizovaných v našej ambulancii.


Poskytujeme nasledovné zákroky:

  • USG vyšetrenie arteriálneho, venózneho a lymfatického systému s diagnostikou a následným poradenstvom
  • Sklerotizáciu chronického žilového systému - injekčnou metódou
  • Sklerotizáciu drobných metličiek, drobných žiliek do 2mm - RFA metódou
  • Lymfodrenáž dolnej končatiny - 35 min.
  • Ošetrenie a preväzy ulcusov a bercových vredov
Kontaktujte nás