Služby chirurgickej ambulancie

Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je vzduchová tlaková masáž špeciálne vyvinutá pre odborné posúdenie a zvládnutie rôznych vaskulárnych stavov. Využívame špičkový lymfodrenážny prístroj LymphAssist™ Professional má pokročilý 12-komorový striedavý pneumatický kompresný systém. Bol navrhnutý tak, aby poskytol možnosť multimodálnej liečby pre zvládnutie lymfedému a s tým súvisiacich stavov.

LymphAssist Professional poskytuje účinnú liečbu pre každého pacienta, pričom je účinný pri liečbe nasledujúcich stavov v kombinácii s individuálnym monitorovacím programom:

  • Edém: - Závislý (vrátane sekundárnej cerebrovaskulárnej príhody, tehotenstva alebo paralýzy).
  • Edém: - Traumatický (post-chirurgický alebo zranenie).
  • Lymfedém. - primárny a sekundárny (vrátane po operácii, rádioterapie alebo chemoterapie).
  • Chronická žilová insuficiencia.
  • Post flebotický syndróm.
  • Akútne a chronické rany vrátane žilovej nohy vredov a pooperačných rán. IPC môže byť prospešné aj pri zvládaní:
  • Pevná ohybová deformita.
  • Artritické stavy.
  • Bolesť dolných končatín v dôsledku traumy alebo operácie.
  • Lipoedém.
Kontaktujte nás